Κολτσάκης Ε. Τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γυμνασίου στην πλατφόρμα “Αίσωπος”. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 108–123, 2018. DOI: 10.12681/jode.19009. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19009. Acesso em: 18 μαΐου. 2024.