Στρίγκας Κ. Π.; Τσιμπίρης Α. Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Δασκάλων. Εφαρμογή, Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 241–267, 2019. DOI: 10.12681/jode.19604. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19604. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.