Λιοναράκης Α. Editorial. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 4–5, 2019. DOI: 10.12681/jode.21109. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/21109. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.