Ισμυρλής Β. Ο ρόλος των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 48–64, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/22199. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.