Κούρτης Γ.; Μαυροειδής Η.; Ιωακειμίδου Β. Σχολική εξ αποστάσεως δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα σε συνθήκες πανδημίας Covid-19. Διερεύνηση των δυσκολιών των εκπαιδευτικών και της αξιοποίησης ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 111–138, 2023. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/32659. Acesso em: 16 ιουνίου. 2024.