Λιοναράκης Α. Editorial. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 19, n. 1, 2023. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/34888. Acesso em: 20 ιουνίου. 2024.