Αναστασίου Α.; Ανδρούτσου Δ.; Γεωργάλας Π. Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 106–123, 2015. DOI: 10.12681/jode.9823. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9823. Acesso em: 7 οκτωβρίου. 2022.