Τεύχος Σ. Συνολικό Τεύχος. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1–104, 2009. DOI: 10.12681/jode.9845. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9845. Acesso em: 29 σεπτεμβρίου. 2022.