Αλεξίου (Alexiou) Λ. (Labrini) Ν. (2019) ‘Teaching mathematical concepts using web-based collaborative enviroments. An eTwinning case study’, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 15(1), σσ. 111–124. doi: 10.12681/jode.18964.