Τεύχος Σ. (2009) ‘Συνολικό Τεύχος’, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 5(1), σσ. 1–104. doi: 10.12681/jode.9845.