[1]
Τίγκας Ι., ‘Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η οπτική των φοιτητών του ΕΑΠ’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 12, τχ. 1, σσ. 106–119, Ιουνίου 2016.