[1]
Παπαδημητρίου Σ., ‘Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MARCH: Διάχυση Καλών Πρακτικών στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 12, τχ. 2, σσ. 178–189, Δεκεμβρίου 2016.