[1]
Μέγγου Μ.-Ε. και Καλογιαννάκης Μ., ‘Η συμβολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επικοινωνία και συνεργασία φοιτητών και Καθηγητή Συμβούλου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 14, τχ. 1, σελ. 22–38, Οκτωβρίου 2018.