[1]
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ Χ., ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Ε., ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι., και ΑΜΑΧΙΛΑΤΗΣ Δ., ‘Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε επιφανειακά ύδατα με την αξιοποίηση του Διαδικτύου των Αντικειμένων’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 15, τχ. 1, σσ. 57–72, Σεπτεμβρίου 2019.