[1]
ΘΩΔΗΣ Γ. Β., ‘Η διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας μέσω της εικόνας’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 15, τχ. 1, σσ. 212–225, Σεπτεμβρίου 2019.