[1]
Καρβουνιάρη Δ. και Παπακίτσος Ε. Χ., ‘Οι Λεξικές Βάσεις Δεδομένων ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο Εκμάθησης Ορολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 15, τχ. 1, σσ. 268–278, Σεπτεμβρίου 2019.