[1]
Αλεξίου (Alexiou) Λ. (Labrini) Ν., ‘Teaching mathematical concepts using web-based collaborative enviroments. An eTwinning case study’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 15, τχ. 1, σσ. 111–124, Σεπτεμβρίου 2019.