[1]
Ιμβριώτη Δ., ‘Ένα Ψηφιακό Σενάριο για τις έννοιες Θερμότητα και Θερμοκρασία με την αξιοποίηση του προτύπου του μικρόκοσμου’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 14, τχ. 2, σελ. 95–107, Νοεμβρίου 2018.