[1]
Κολτσάκης Ε., ‘Τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γυμνασίου στην πλατφόρμα “Αίσωπος”’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 14, τχ. 2, σελ. 108–123, Νοεμβρίου 2018.