[1]
Ισμυρλής Β., ‘ Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου’., Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 18, τχ. 2, σσ. 48–64, Νοεμβρίου 2022.