[1]
Διονυσοπούλου Ι., ‘Η εκπαιδευτική κουλτούρα ως πηγή προβλημάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 7, τχ. 2, σσ. 75–87, Ιουνίου 2011.