[1]
Αναστασίου Α., Ανδρούτσου Δ., και Γεωργάλας Π., ‘Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση’, Ανοικτή Εκπαίδευση, τ. 11, τχ. 1, σσ. 106–123, Ιανουαρίου 2015.