Αλεξίου (Alexiou) Λαμπρινή (Labrini) Νικόλαος. ‘Teaching Mathematical Concepts Using Web-Based Collaborative Enviroments. An ETwinning Case Study’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 15, no. 1 (Σεπτέμβριος 4, 2019): 111–124. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 9, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18964.