Ιμβριώτη Δέσποινα. ‘Ένα Ψηφιακό Σενάριο για τις έννοιες Θερμότητα και Θερμοκρασία με την αξιοποίηση του προτύπου του μικρόκοσμου’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 14, no. 2 (Νοέμβριος 26, 2018): 95–107. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 29, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19008.