Κολτσάκης Ευάγγελος. ‘Τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γυμνασίου στην πλατφόρμα “Αίσωπος”’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 14, no. 2 (Νοέμβριος 26, 2018): 108–123. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19009.