Στρίγκας Κωνσταντίνος Πέτρος, και Τσιμπίρης Αλκιβιάδης. ‘ Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 15, no. 1 (Σεπτέμβριος 4, 2019): 241–267. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 15, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19604.