Λιοναράκης Αντώνης. ‘Editorial’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 15, no. 1 (Σεπτέμβριος 4, 2019): 4–5. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 13, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/21109.