Ισμυρλής Βασίλειος. ‘ Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου’. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία 18, no. 2 (Νοέμβριος 4, 2022): 48–64. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 24, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/22199.