1.
Τίγκας Ι. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η οπτική των φοιτητών του ΕΑΠ. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 9 Ιούνιος 2016 [παρατίθεται 20 Μάρτιος 2023];12(1):106-19. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10243