1.
Παπαδημητρίου Σ. Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MARCH: Διάχυση Καλών Πρακτικών στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Δεκέμβριος 2016 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];12(2):178-89. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10869