1.
Αναστασιάδης Π. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 2 Ιούνιος 2017 [παρατίθεται 14 Ιούνιος 2024];13(1):88-128. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/14057