1.
Μέγγου Μ-Ε, Καλογιαννάκης Μ. Η συμβολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επικοινωνία και συνεργασία φοιτητών και Καθηγητή Συμβούλου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 7 Οκτώβριος 2018 [παρατίθεται 17 Ιούνιος 2024];14(1):22-38. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/15472