1.
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ Χ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Ε, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι, ΑΜΑΧΙΛΑΤΗΣ Δ. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε επιφανειακά ύδατα με την αξιοποίηση του Διαδικτύου των Αντικειμένων. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Σεπτέμβριος 2019 [παρατίθεται 19 Αύγουστος 2022];15(1):57-72. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/16385