1.
Καρβουνιάρη Δ, Παπακίτσος ΕΧ. Οι Λεξικές Βάσεις Δεδομένων ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο Εκμάθησης Ορολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Σεπτέμβριος 2019 [παρατίθεται 10 Αύγουστος 2022];15(1):268-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18945