1.
Αλεξίου (Alexiou) Λ (Labrini) Ν. Teaching mathematical concepts using web-based collaborative enviroments. An eTwinning case study. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Σεπτέμβριος 2019 [παρατίθεται 9 Αύγουστος 2022];15(1):111-24. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/18964