1.
Βλιώρα Ε, Μουζάκης Χ, Καλογιαννάκης Μ. Διδασκαλία της Διάθλασης του Φωτός με τη Χρήση της Εφαρμογής Δισδιάστατης Απεικόνισης Algodoo. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 26 Νοέμβριος 2018 [παρατίθεται 29 Σεπτέμβριος 2022];14(2):76-94. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19007