1.
Ιμβριώτη Δ. Ένα Ψηφιακό Σενάριο για τις έννοιες Θερμότητα και Θερμοκρασία με την αξιοποίηση του προτύπου του μικρόκοσμου. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 26 Νοέμβριος 2018 [παρατίθεται 24 Μάιος 2024];14(2):95-107. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19008