1.
Κολτσάκης Ε. Τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γυμνασίου στην πλατφόρμα “Αίσωπος”. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 26 Νοέμβριος 2018 [παρατίθεται 18 Μάιος 2024];14(2):108-23. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19009