1.
Τζιωρτζιώτη Χ. «Πετρώματα - Κατηγορίες πετρωμάτων - Πετρολογικός κύκλος». Ένα ψηφιακό σενάριο για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων». Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 26 Νοέμβριος 2018 [παρατίθεται 29 Σεπτέμβριος 2022];14(2):142-53. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19011