1.
Στρίγκας ΚΠ, Τσιμπίρης Α. Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Δασκάλων. Εφαρμογή, Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Σεπτέμβριος 2019 [παρατίθεται 12 Αύγουστος 2022];15(1):241-67. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/19604