1.
Λιοναράκης Α. Editorial. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Σεπτέμβριος 2019 [παρατίθεται 13 Αύγουστος 2022];15(1):4-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/21109