1.
Ισμυρλής Β. Ο ρόλος των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 4 Νοέμβριος 2022 [παρατίθεται 27 Μάρτιος 2023];18(2):48-64. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/22199