1.
Κούρτης Γ, Μαυροειδής Η, Ιωακειμίδου Β. Σχολική εξ αποστάσεως δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα σε συνθήκες πανδημίας Covid-19. Διερεύνηση των δυσκολιών των εκπαιδευτικών και της αξιοποίησης ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 7 Ιούλιος 2023 [παρατίθεται 17 Ιούνιος 2024];19(1):111-38. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/32659