1.
Λιοναράκης Α. Editorial. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 7 Ιούλιος 2023 [παρατίθεται 23 Ιούνιος 2024];19(1). διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/34888