1.
Διονυσοπούλου Ι. Η εκπαιδευτική κουλτούρα ως πηγή προβλημάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 1 Ιούνιος 2011 [παρατίθεται 6 Φεβρουάριος 2023];7(2):75-87. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9778