1.
Χατζηνικολάου Μ. Μαθηματικά και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 4 Δεκέμβριος 2022];8(1):8-21. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9781