1.
Σοφός Α. Καταστασιακά περιβάλλοντα για την ηλεκτρονική μάθηση. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 1 Ιούνιος 2013 [παρατίθεται 29 Σεπτέμβριος 2022];9(1):62-74. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9802