1.
Αναστασίου Α, Ανδρούτσου Δ, Γεωργάλας Π. Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2015 [παρατίθεται 30 Νοέμβριος 2022];11(1):106-23. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9823