1.
Τεύχος Σ. Συνολικό Τεύχος. Ανοικτή Εκπαίδευση [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2009 [παρατίθεται 29 Σεπτέμβριος 2022];5(1):1-104. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9845