[1]
Βαγενάς Α., Καραμπέκος Γ. and Μανταλιά Π. 2020. Όταν η κατασκευή σεισμογράφου συναντά το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Μαγούλας!. Open Schools Journal for Open Science. 3, 5 (Jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.12681/osj.24091.